رفتن به محتوای اصلی
x
توصیه های کمک درمانی طب ایرانی در کووید19
اُمیکرون را بهتر بشناسیم
واکسیناسیون مادران باردار
واکسیناسیون دانش آموزان
ضرورت و اهمیت واکسیناسیون دانش آموزان قسمت دوم
اهمیت و ضرورت واکسیناسیون دانش‌آموزان قسمت اول
پیام هنرمند اصفهانی استاد حسن اکلیلی و توصیه به تزریق واکسن
تاکید امام جمعه اصفهان بر ضرورت و اهمیت واکسیناسیون همگانی
شصت و پنج درصدِ اصفهانی‌ها واکسن نوبت اول کرونا را دریافت کرده اند
واکسیناسیون کودکان علیه کرونا ویروس
بدانیم و مراقب باشیم قسمت چهارم
بدانیم و مراقب باشیم قسمت سوم