رفتن به محتوای اصلی
x

ضرورت تداوم طرح شهید سلیمانی/ لزوم ارائه خدمات غیرکووید در شرایط فعلی از پوشش واکسیناسیون

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح شهید سلیمانی را در پیشگیری و کنترل کرونا بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: این طرح دستاوردهای خوبی در مهار بار بیماری و کاهش مراجعات به مراکز درمانی داشته و باید ادامه باید.

 دکتر مصطفی رضایی اظهار داشت: با توجه به وضعیت فعلی از پوشش واکسیناسیون و کاهش مراجعات مراکز تجمیعی واکسیناسیون باید لکه گیری واکسیناسیون بصورت  محله به محله و خانه به خانه برای اقشار آسیب پذیر ادامه یابد تا به پوشش حداکثری از افراد واکسینه شده دست یابیم.

 وی افزود: رهگیری افراد در معرض تماس با مبتلایان در شرایط کنونی بسیار مهم است و بیماریابی نقش موثری را در پیشگیری از شکل گیری موج ششم دارد.

 رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت عنوان کرد: همچنین سایر راهبردهای طرح سردارشهید حاج قاسم سلیمانی نظیر مراقبت در منزل مبتلایان، نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی و آموزش جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 دکتر رضائی با اشاره به ضرورت ادامه قرنطینه معکوس خاص گروه های آسیب پذیر همچون بیماران قلبی، ریوی، فشار خون بالا و دیابت گفت: باید شرایطی فراهم شود که با رفع نیازهای این بیماران، این افراد کمتر بیرون از منزل بیایند تا مبتلا نشوند.

 وی افزود: پس از اینکه بخش قابل توجهی از مردم واکسن دریافت کردند باید استمرار واکسیناسیون کووید را در قالب واحدهای ارائه خدمات شبکه پیگیری کنیم تا هم دسترسی به واکسیناسیون بیشتر گردد و هم فرصت پرداختن به خدمات غیرکووید فراهم آید. 

رییس مرکز شبکه بیان داشت: با توجه به پوشش قابل توجه واکسیناسیون و کاهش چشمگیر مراجعه به مراکز تجمیعی واکسیناسیون می توان در برخی تصمیمات گذشته همچون افزایش نیروها و شیفت ها، شیفت های شبانه، مراکز تجمیعی تجدید نظر کرد که تصمیمات در این خصوص متعاقبا ابلاغ خواهد شد.