رفتن به محتوای اصلی
x

اخبار

منابع آموزشی

614712
تعداد مبتلایان در جهان
28244
تعداد فوت در جهان
35408
تعداد مبتلایان در ایران
2517
تعداد فوت در ایران
11679
تعداد موارد بهبود یافته در ایران
1979
تعداد مبتلایان در اصفهان

coronavirus news announcements